Kde nás nájdete?

URbárska koliba Hubertka sa nachádza
v rEkreačno turistickom stredisku Oravice,
na severnej strane Západných Tatier